info@maihan.edu.af +93798238373

به میهن خوش آمدید

میهن زمینه تحصیلات عالی باکیفیت

در باره ما

میهن زمینه تحصیلات عالی باکیفیت


مؤسسه تحصیلات عالی میهن افتخار دارد تا با بیشتر از ده سال سابقه درخشان تحصیلی و 19 دور فراغت از رشته ستوماتولوژی، 19 دور فراغت از رشته فارمسی و 13 دور فراغت از رشته تکنالوژی طبی خدمات تحصیلی خویش را ارایه می نماید. و هچنان مؤسسه تحصیلات عالی میهن با رشته های متعدد آموزشی به سویه لیسانس و بالاتر از آن که اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی مورد شناسایی قرار دارد مجهز با بهترین تسهیلات و زیر ساخت های آموزشی و تحقیقی در تربیه کادر های توانمند و ملی نقش شایسته ایفا مینماید.

مقالات ویژه

فعالیت های ما