موسسه تحصیلات عالی میهن

مؤسسه تحصیلات عالی میهن با رشته های متعدد آموزشی به سویه لیسانس و بالاتر از آن که اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی مورد شناسایی قرار دارد مجهز با بهترین تسهیلات و زیر ساخت های آموزشی و تحقیقی  در تربیه کادر های توانمند و  ملی  نقش شایسته ایفا مینماید

خدمات و فعالیت ها

خدمات و فعالیت ها را از اینجا دنبال نماید

12 Sep
Image
کنفرانس علمی محصلین ستوماتولوژی

کنفرانس علمی محصلین ستوماتولوژی  ( طب دندان).

12 Sep
Image
جریان ورکشاپ روش تحقیق

دراین ورکشاپ که ساعت 9 صبح شروع شد، علاوه از رهبری م

12 Sep
Image
جریان کار عملی محصلان در کلینیک کادری میهن

کلینیک کادری مؤسسه تحصیلات عالی میهن با ورزیده ترین

12 Sep
Image
نهمین دور جشن فراغت

موسسه تحصیلات عالی میهن افتخار دارد که در سال 1397  نهمین دور فراغت